ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้ได้รับรางวัล iPhone7 32GB
ลำดับ วันที่ รหัส เบอร์มือถือ
1 30 พ.ย. 2559 hxbsdg 094-32812XX
2 30 พ.ย. 2559 Jm6uWS 089-85142XX
3 30 พ.ย. 2559 qLMic3 099-09179XX
4 30 พ.ย. 2559 yGx2sX 082-77854XX
5 30 พ.ย. 2559 qmqKQY 089-54789XX
6 7 ธ.ค. 2559 JAAh4W 093-28184XX
7 7 ธ.ค. 2559 uVRYUs 086-84777XX
8 7 ธ.ค. 2559 uCqT5L 091-22873XX
9 7 ธ.ค. 2559 T1Hfzk 087-06797XX
10 7 ธ.ค. 2559 XRGPAD 093-38521XX
11 14 ธ.ค. 2559 V4TE8s 096-81500XX
12 14 ธ.ค. 2559 MDFbAJ 089-00318XX
13 14 ธ.ค. 2559 qwCGKm 084-42015XX
14 14 ธ.ค. 2559 4xf568 098-28468XX
15 14 ธ.ค. 2559 gfs3qX 086-37522XX
16 21 ธ.ค. 2559 46N78H 092-65266XX
17 21 ธ.ค. 2559 rCCKNJ 061-47592XX
18 21 ธ.ค. 2559 aLMmdW 098-17968XX
19 21 ธ.ค. 2559 8M4fMN 091-21617XX
20 21 ธ.ค. 2559 7DqzCw 064-16454XX
21 28 ธ.ค. 2559 YJnhtt 086-30377XX
22 28 ธ.ค. 2559 4t1sf3 089-66817XX
23 28 ธ.ค. 2559 Q6G8U1 062-45345XX
24 28 ธ.ค. 2559 CzAvxB 081-54387XX
25 28 ธ.ค. 2559 sFAwFs 086-38173XX
26 4 ม.ค. 2560 vYWUw2 097-04694XX
27 4 ม.ค. 2560 zfY8Bk 098-13255XX
28 4 ม.ค. 2560 aTzDah 093-94551XX
29 4 ม.ค. 2560 bMQifn 081-85420XX
30 4 ม.ค. 2560 JbAddV 087-13076XX